Uzależnienie od telefonów komórkowych

Uzależnienie od telefonów komórkowychKażdy człowiek posiada specyficzne dla jego osobowości cechy charakteru, zdolności, talenty oraz upodobania, które określają jego osobowość i sposób bycia. Na całym świecie spotkać można ludzi o skrajnie różnych cechach i zdolnościach. Należy więc stwierdzić, że każdy z nas z osobna jest swoistego rodzaju indywidualnością, zestawem niepowtarzalnych czynników, które zebrane razem tworzą dana osobę. Istnieją jednak cechy, które większość z nas podziela. Są to czynniki wpisane w nasz kod genetyczny, które towarzyszą niemalże każdej osobie, wpływając na jej życie.

Jednym z takich uwarunkowań są uzależnienia w szerokim znaczeniu tego słowa. Uzależnienie jest to skłonność danego człowieka do powtarzania określonej czynności w sposób regularny i nieprzerwany. Często jest to zachowanie o zabarwieniu negatywnym, które szkodliwie odbija się na zdrowiu takiej osoby, na jej relacjach z otoczeniem. utrudnia codzienne funkcjonowanie, deprawuje i wyniszcza ową jednostkę. Jednym ze współczesnych nawyków, który dotyka szczególnie młode osoby jest uzależnienie od telefonu komórkowego. Posiada on stosunkowo krótką historię swojego istnienia oraz rozwoju, jednakże wynalazek ten wywarł niebywały wpływ na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Z założenia telefon służyć miał do szybkiej i łatwej komunikacji z innymi ludźmi. Jednak na przestrzeni lat ewoluowała jego forma i przeznaczenie. Telefon komórkowy przekształcił się w tzw. smartfon oraz wzbogacony został o szereg funkcji, w wielkim stopniu ułatwiających codzienne funkcjonowanie człowieka.

Dzisiaj telefon nie służ już tylko do komunikowania się z innymi ludźmi, ponieważ stał się niezastąpionym narzędziem oferującym między innymi mobilny dostęp do internetu, mediów społecznościowych oraz różnego rodzaju aplikacji mobilnych, jak np. mobilna bankowość. Dzięki takiemu telefonowi zrezygnowaliśmy z budzików, zegarków, kalkulatorów, a nawet takich urządzeń jak piloty do telewizora. Smartfon stał się jednym z najbardziej niezbędnych akcesoriów. Telefon posiada dziś każdy, a niemalże połowa ludzi na świecie nie rozstaje się z nim przez 24 godziny na dobę. Z jednej strony, telefon w istocie znacznie ułatwił nam nasze codzienne funkcjonowanie, stał się swoistego rodzaju niezastąpionym gadżetem.

Z drugiej strony, obserwując szczególnie środowisko młodych osób, stwierdzić należy, że smartfon uzależnił nastolatków od swojej obecności. Nie wyobrażają sobie oni codziennego funkcjonowania bez smartfona. Towarzyszy im od rana do wieczora. Młodzi grają w gry, wstawiają posty w mediach społecznościowych, komentują, fotografują się, korzystają z rozlicznych aplikacji czy gier (na przykład pokemon go), które nie zawsze okazują się być bezpieczne. Należy tutaj wspomnieć, że zjawisko to zaczyna być niepokojącym ponieważ smartfon staje się jedną z najważniejszych rzeczy młodych ludzi. Zatracają oni poczucie rzeczywistości, tracą kontakt z rodziną, z realnym światem. Zapatrzeni w ekrany swoich telefonów przestają obserwować otaczającą ich rzeczywistość. A jak wiadomo człowiek uczy się wielu nowych rzeczy właśnie z obserwacji innych ludzi. W skrajnych przypadkach jednostki takie, choć posiadają stały kontakt ze znajomymi przy użyciu snapchat’a czy facebook’a, tak naprawdę stają się aspołeczni. Zanika bowiem kontakt bezpośredni pomiędzy ludźmi, który jest podstawa tworzenia prawdziwych więzi. Z cala pewnością wynalazek telefonu w pierwszej kolejności miał ułatwić komunikacje oraz życie człowieka, jednak podobnie jak komputer stał się narzędziem niebezpiecznym, ponieważ w istotny sposób zmienił tryb życia pojedynczej osoby jak i całego społeczeństwa.

Trudno powiedzieć czy w konsekwencji przedstawione zmiany i tendencje, które obserwujemy obecnie, będą miały w przyszłości raczej negatywne czy pozytywne konsekwencje. Należy zasugerować stwierdzenie, że na dzień dzisiejszy smartfon zarówno przyczynił się do poprawy warunków życia człowieka, jednak z drugiej strony nieco je również pogorszył. Mianowicie najnowsze smartfony są coraz droższe. Ludzie skłonni są płacić nawet kwoty liczące kilka tysięcy złotych, aby wejść w posiadanie najnowszych modeli. Określone marki tych urządzeń wyznaczają swoistego rodzaju trendy jeżeli chodzi o wygląd, funkcjonalność oraz parametry komórki. Pomiędzy użytkownikami smart fonów prowadzona jest więc rywalizacja, prześcigają się oni w kupowaniu coraz to lepszych sprzętów. Do negatywnych aspektów należy również fakt, że używanie telefonów w celu komunikacji z innymi ludźmi, a taka komunikacja staje się już coraz bardziej powszechna i wypiera tradycyjną formę kontaktu, uwsteczniła rozwój i utrzymanie bezpośrednich więzi społecznych, co może mieć bardzo niekorzystny wpływ na dalszą część naszego życia. Człowiek bowiem jest istotą społeczną i w pewnym momencie możemy zacząć odczuwać wielką potrzebę odbudowania wspólnoty społecznej opartej na komunikacji bezpośredniej twarzą w twarz, a nie poprzez media mobilne.

Jednak czy w świecie zdominowanym przez telefony nie zatracimy umiejętności tworzenia wspólnoty opartej na kontakcie osobistym? Powinniśmy więc mieć świadomość, że wykształcenie się tak rozwiniętego sposobu komunikacji pośredniej posiada niewątpliwie ogromne zalety, ale również może przynieść negatywne skutki naszemu społeczeństwu.